โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แผ่นพลังแสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์ จึงจัดเป็นพลังงานสะอาด
แต่ปัจจุบันราคาแผ่นโซลล่าเซลล์ถูกลงมาก แต่ก็ยังดูมีราคาแพงอยู่ อีกทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ีที่ใช้กัน จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟกระแสสลับ การจะเปลี่ยนมาใช้ Solar Cell เพื่อจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ จึงดูแพงมาก และจุดคุ้มทุนดูห่างไกลมาก เพราะเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า inverter ซึ่งจะเป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้เหมาะ และใชักับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ อีกอย่าง ในการแปลงกระแสไฟฟ้า จะทำให้เกิดความร้อน และมีการสูญเสียของพลังงาน จึงจำเป็นต้องใช้แผงโซลล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ก็มีมากขึ้น มีการผลิต และนำเข้าอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้น จึงทำให้ solar cell ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ถึงแม้ในบ้านเรือน ที่ไฟฟ้าเข้าถึงก็ตาม การเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดมาใช้พลังงานจาก โซลล่าเซลล์ ก็ดูน่าสนใจ เช่นระบบแสงสว่างภายในบ้าน การเปลี่ยนมาใช้ หลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนท์ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะ หลอด LED มีความคงทนสูง กินไฟต่ำ แต่ให้ความสว่างสูง ยกตัวอย่างเช่น หลอด LED 1w ถ้าใช้ 12 ดวง จะกินไฟประมาณ 10 วัตต์ แต่จะให้ความสว่างเทียบเท่ากับหลอดนีออนขนาด 40w ที่จริงๆ เมื่อรวมบัลลาสแล้ว มันกินไฟถึง 50w หลอดนีออนยังพังง่าย เมื่อเกิดแรงดันไฟตก ไฟกระชาก การใช้ LED กับ โซลล่าเซลล์ จึงเป็นสิ่งที่ดูน่าสนใจอยู่มาก

วิธีประกอบแผงโซล่าเซลล์

การประกอบแผงโซลล่าเซลล์ แผง Solar Cell ประกอบไม่ยากครับ แต่อาจต้องใช้เวลาหน่อย การประกอบแผงโซล่าเซลล์ จะขึ้นอยุ่กับว่าเราต้องการแผงโซล่าเซลล์แบบกี่วัตต์

แผ่น Solar cell 1 แผ่น ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีแรงดันไฟ 0.5v Solar Cell แผ่นเล็ก ก็จะให้กระแสไฟน้อย Solar Cell แผ่นใหญ่ ก็จะให้กระแสไฟมาก

ก่อนจะประกอบแผง สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอันดับแรกก็คือ เราจะนำ solar cell ไปทำอะไร และต้องการแรงดันไฟกี่ volt ตัวอย่างเช่น ต้องการนำไปชาร์ทแบตเตอร์รี่ 12v แผง solar cell เรา จงต้องมีแรงดันไฟมากกว่า แบตเตอร์รี่ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้แผง solar cell 18v  เพื่อใช้ชาร์ทแบตเตอร์รี่ 12v และเนื่องจาก แผ่น solar cell 1 แผ่น มีแรงดันไฟ 0.5v ดังนั้น เพื่อต้องการให้ได้แรงดันไฟ 18v จึงต้องเอา 0.5v ไปหาร ก็จะได้จำนวนแผ่น

18v/0.5v = 36 แผ่น

แผง solar cell สำหรับชาร์ท แบตเตอร์รี่ 12v จึงต้องใช้ แผ่นโซล่าเซลล์ 36 แผ่นมาต่อแบบอนุกรมกัน ก็จะได้แผง solar cell ขนาด 18v

มาดี เทคนิควิธีประกอบแผงโซล่าเซลล์ แบบบ้านๆ ผ่าน youtube กัน

VDO สอน วิธีการบักกรีแผ่น

 

VDO สอน วิธีการบักกรีต่อระหว่างแผ่น

 

VDO สอน วิธีการประกอบแผ่น

 

VDO สอน วิธีการซ่อมแผ่นแตก

solar cell ราคาประหยัด

ปัจจุบัน ราคา Solar Cell ถูกลงมาก เพื่อให้ได้ โซล่าเซลล์ ราคาประหยัด การประกอบแผ่น Solar Cell เอง จึงถือเป็นทางเลือกที่ดี

โดยปกติ Solar Cell 1 แผ่นจะให้แรงดันไฟที่ 0.5v การทำเป็นแผง จึงต้องใช้ Solar Cells หลายๆ แผ่น มาต่อๆกัน เป็นแผ่นใหญ่ โดยเราจะเชื่อมต่อวงจร Solar Cell แบบอนุกรม ซึ่งถ้าเราต้องการใช้ solar cell สำหรับชาร์ทแบตเตอร์รี่ 12v เราจะใช้ solar cell 36 แผ่น ซึ่งจะให้แรงดัน 18v

Solar Cell ราคาประหยัด จึงต้องประกอบเองครับ โซล่าเซลล์ แผ่นสำเร็จรูป จะแพงกว่ากันมากมายทีเดียว

ราคา Solar Cell

ราคา Solar Cell ปัจจุบันราคาลดลงมาก โซล่าเซลล์ ถือเป็นพลังงานสะอาดที่บรสุทธิ์ โซล่าเซลล์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสง ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไป Solar Cell 1 แผ่น จะให้กระแสที่แรงดันประมาณ 0.5V

ราคา Solar Cell โปรโมชั่น ลดราคาพิเศษ สามารถตรวจสอบ ราคา ได้ ที่ Solar Cell ราคาถูก

Solar Cell ราคา พิเศษรีบจับจองซื้อกัน เพื่อเราจะได้ใช้พลังงานสอาดราคาถูกกัน