วิธีประกอบแผงโซล่าเซลล์

การประกอบแผงโซลล่าเซลล์ แผง Solar Cell ประกอบไม่ยากครับ แต่อาจต้องใช้เวลาหน่อย การประกอบแผงโซล่าเซลล์ จะขึ้นอยุ่กับว่าเราต้องการแผงโซล่าเซลล์แบบกี่วัตต์

แผ่น Solar cell 1 แผ่น ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีแรงดันไฟ 0.5v Solar Cell แผ่นเล็ก ก็จะให้กระแสไฟน้อย Solar Cell แผ่นใหญ่ ก็จะให้กระแสไฟมาก

ก่อนจะประกอบแผง สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอันดับแรกก็คือ เราจะนำ solar cell ไปทำอะไร และต้องการแรงดันไฟกี่ volt ตัวอย่างเช่น ต้องการนำไปชาร์ทแบตเตอร์รี่ 12v แผง solar cell เรา จงต้องมีแรงดันไฟมากกว่า แบตเตอร์รี่ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้แผง solar cell 18v  เพื่อใช้ชาร์ทแบตเตอร์รี่ 12v และเนื่องจาก แผ่น solar cell 1 แผ่น มีแรงดันไฟ 0.5v ดังนั้น เพื่อต้องการให้ได้แรงดันไฟ 18v จึงต้องเอา 0.5v ไปหาร ก็จะได้จำนวนแผ่น

18v/0.5v = 36 แผ่น

แผง solar cell สำหรับชาร์ท แบตเตอร์รี่ 12v จึงต้องใช้ แผ่นโซล่าเซลล์ 36 แผ่นมาต่อแบบอนุกรมกัน ก็จะได้แผง solar cell ขนาด 18v

มาดี เทคนิควิธีประกอบแผงโซล่าเซลล์ แบบบ้านๆ ผ่าน youtube กัน

VDO สอน วิธีการบักกรีแผ่น

 

VDO สอน วิธีการบักกรีต่อระหว่างแผ่น

 

VDO สอน วิธีการประกอบแผ่น

 

VDO สอน วิธีการซ่อมแผ่นแตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>